Phila impilo enempilo

Sisebenza kanzima ngenhliziyo yethu yonke nangentshiseko yethu.Sikholelwa ukuthi sizoba ngumkhiqizi osezingeni lomhlaba maduze nje.